مجاهد جوان

مشخصات بلاگ
مجاهد جوان
جمعه, ۱۸ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ

مگر دولت طرفدار مجرمین است!!!

بعد از آنکه چندین بار جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا، جهت بررسی فیلترینگ تلگرام تشکیل نگردید، سرانجام این جلسه با موضوع فیلترینگ جنگ افزار صهیونیستی تلگرام در 15 دی ماه تشکیل شد و بعد از پایان جلسه به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام رای کافی را نیاورد!!!

فیلترینگ تلگرام در حالی در این جلسه کار گروه رای نیاورد که چندی پیش نیز در تاریخ 27 آبان جلسه ای که آن هم به همین منظور و بعد از چندین نوبت به تاخیر افتادن به علت عدم حضور اعضای دولتی، تشکیل گردیده بود، رای کافی را به دست نیاورد؛ و در پایان آن جلسه دبیر کارگروه اعلام نموده بودند: "چنانچه ظرف مدت محدودی شبکه اجتماعی تلگرام اقدامات لازم را در خصوص حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین جمهوری اسلامی به عمل نیاورند شبکه مذکور مسدود می شود."

حال بعد از گذشت تقریبا 2 ماه از شروطی که این کارگروه جهت ممانعت از فیلترینگ تلگرام برشمرده  بود( و هیچ کدام به مرحله اجرا در نیامد)، بار دیگر فیلترینگ تلگرام  در این کارگروه با رای منفی اعضا مواجه گردید.

سوالی که باید در اینجا از اعضای محترم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در قبال این تصمیم پرسید این است که آیا به واقع اعضای محترم به مصوبات خود در این کارگروه ایمان و اعتقادی دارند؟؟؟ اگر این چنین است، در این مدت تقریبی 60 روزه( که یقینا مدت کوتاهی نمی باشد) چه چیز در مورد نرم افزار ضد اجتماعی تلگرام تغییر نموده است که بار دیگر رای منفی به فیلترینگ آن صادر نموده و همچنان اجازه فعالیت در فضای مجازی را به آن می دهند؟؟؟ آیا محتوایی مجرمانه و مفسده انگیز، از هزاران کانال و ربات مستهجن موجود در این فحشا خانه همیشه همراه در این مدت حذف گردیده است؟؟؟آیا اساسا مدیریت این شبکه ضد اجتماعی جاسوسی در این مدت تقریبی 60 روزه از زیر سیطره سرویس های جاسوسی تروریستی وابسته به دولت های صهیونیستی خارج شده است؟؟؟آیا در این مدت ماهیت جاسوسی این نرم افزار که یقینا امنیت سیاسی و فرهنگی ساکنان ایران اسلامی که دست بر قضا بیشترین کاربران این جاسوسکده صهیونیستی را تشکیل می دهند تغییر یافته است؟ امنیت اطلاعاتی ما را تهدید ننموده و فعالیتی مطابق بر قوانین جمهوری اسلامی را انجام می دهد؟؟؟ آیا پاول دروف جاسوس، مدیر این شبکه اجتماعی صهیونیستی دیگر وزیر ارتباطات ما را به علت درخواست دستیابی به اطلاعات مبادله شده در این شبکه، جاسوس خطاب نخواهد کرد؟؟؟آیا دیگر در این جنگ افزاراینترنتی اطلاعات به صورت مخابرات رمز که یقینا شیوه ای  ضد امنیت هر کشور می باشد، مخابره نخواهد شد؟؟؟ به راستی چه چیز در این مدت تغییر کرد که هنوز باید شاهد حضور تلگرام صهیونیستی و به مسلخ رفتن اعتقاد، فرهنگ، امنیت وحیای ساکنان جمهوری اسلامی  در این قتلگاه فرهنگی باشیم؟؟؟

معاون دادستان کل کشور جناب آقای خرم آبادی در پایان جلسه فیلترینگ تلگرام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه جهت فیلتر کردن تلگرام چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی شود؟ اینگونه جواب دادند که مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می کنند، حمایت کند.

به راستی مگر دولت طرفدار مجرمین است ؟؟؟ در جواب باید گفت اگر اینگونه نبود اعضای دولتی حاضر در جلسه فیلترینگ تلگرام رای به عدم فیلترینگ نرم افزازی نمی دادند که تمامی  قوانین و خطوط قرمز حاکم بر فضای مجازی کشور را زیر پا می گذار.

مگر دولت مدافع منافع صهیونیست ها و ابزار جاسوسی آن ها در کشور است؟؟؟ در جواب باید گفت اگر نبود پس این مقدار دست و پا زدن و فعالیت کردن جهت تبلیغ نرم افزازهای صهیونیستی در کشور و سهل انگاری نسبت به نرم افزازها و تولیدات داخلی در این زمینه برای چیست؟

مگر دولت مدافع ذلت و خواری عزت ایرانی در مقابل صهیونیست هاست؟؟؟ در جواب بایدگفت اگر نبود، جهت رفع مشکلات نرم افزاری همچون تلگرام با مدیران صهیونیستی آن مکاتبه نمی کرد که در جواب آن گستاخانه متهم به جاسوسی از مردم خود بشود.

مگردولت دشمن امنیت و حفظ حریم شهروندان ایرانی است؟؟؟ در جواب باید گفت، اگر نبود اینگونه بی محابا و کاملا غیر قانونی دست به افزایش بی رویه پهنای باند اینترنت نجس آمریکایی نمی زد و اینگونه برای نفوذ دشمنان فرش قرمز نفوذ پهن نمی کرد.

به راستی اگر دولت و مسئولین دولتی نسبت به امنیت، فرهنگ، عزت و شرف ایران و ایرانی در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین و صهیونیست ها، سهل انگار و خیانت کار نیستند، پس این مقدار انفعال و سکوت در مقابل نفوذ و جریان نفوذی که از طریق فضای مجازی صهیونیستی در حال سلطه بر اتمسفر مجازی کشور است برای چیست؟؟؟ آیا از غفلت و جهل آنان نسبت به این موضوع ناشی می شود؟؟؟ که یقینا اینگونه نیست!!!

با توجه به روند ذلت بار و خائنانه ای که دولت تدبیر و امید(!) در مورد سیاست گذاری های حاکم بر فضای مجازی در پیش گرفته و با توجه به عملکرد کاملا محسوس و غیر قابل انکار دولت در واگذاری هر چه بیشتر فضای مجازی به معاندان و دشمنان در این فضا به نظر می رسد امروز به نقطه ای رسیده ایم که دیگر نمی توان خواستار احقاق حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی کشور از سوی دولت بود، شهروندانی که مانند تبعید شدگان به کشوری بیگانه دارای حقوقی درجه چندمی بوده و صاحبان صهیونیستی این فضا آزادی عمل در هرگونه برخورد با این کاربران بی مدافع را دارند. ای کاش ذره ای از غیرت دولت مردان صهیونیستی در حراست از فضای مجازی و شهروندانشان در این فضا را دولت مردان ایرانی  به ارث برده بودند؟؟؟

 ای کاش در دوران پسا برجام و رفع تحریم ها (!) کمی از غیرت تحریم شده برای دولت مردان را نیزآزاد نمایند!!!

غیرتی که هنوز هم امید داشتن آن در بین مسئولین قضایی کشور در دل ما زنده است، غیرتی که باعث شد مجدا نه پیگیر فیلترینگ جاسوس افزار صهیونیستی تلگرام بوده و این موضوع را چندین نوبت برای تایید در جلسه کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح نمایند؛ که متاسفانه با کارشکنی و غرض ورزی های سیاسی  برخی از اعضا رای کافی رابه دست نیاورد. حالا دیگر یقینا قوه محترمه قضائیه، دادستان کل کشور و معاون محترم دادستان جناب آقای خرم آبادی به این باور رسیده اند که  نمی توان امیدی به یاری و حمایت دولت جهت کوتاه کردن دست دشمنان از فضای مجازی کشور داشت؛ و لازم است بار دیگر همچون گذشته در اقدامی انقلابی موضع مشخص خود را برای حفظ امنیت و آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی که در نجس افزارهایی همچون تلگرام در حال نابودی می باشند، نشان داده و با صدورحکم قضایی جهت فیلترینگ هر چه سریع تر جاسوس افزارهای صهیونیستی سیلی محکمی بر صورت بدخواهان خارجی و خواب رفته گان داخلی زده تا شاید از این غفلت بیرون آمده و هوشیار شوند! و بدانند چنانچه به قانون جهت مسدود سازی این نرم افزارها گردن ننهند بار دیگر بر کوس رسوایی خود زده و مواضع خائنانه خود را بیش از پیش آشکار می نمایند.

و بدانیم و یقین داشته باشیم که در راه مبارزه با ظلم و نفاق دست الهی هدایت گر و حمایت کنند مسیر و هدف ما خواهد بود، ان شاالله.


نظرات  (۱)

با سلام و خدا قوت

مطلب شما در سایت حرف تو منتشر شد

 http://harfeto.ir/?q=node/47178

منتظر مطالب تولیدی شما هستیم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی