مجاهد جوان

مشخصات بلاگ
مجاهد جوان
چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۱۷ ب.ظ

کاربران، ربات های در دست دشمنان !!!!

در قرن حاضر همراه با تمامی تغییراتی که در کل دنیا و در همه زمینه ها شاهد آن هستیم ، مکتبها نیز تغییرظاهر داده اند ومکاتب نو ظهور پس از عصر رنسانس یکی پس از دیگری از جای جا ی جهان سربرمی آورند.

نظریه صنعت فرهنگ در مکتب فرانکفورت که توانست خیلی سریع جای خود را در اذهان خلایق در سراسر جهان باز کند فریاد اعتراض انسانهایی بود که اندیشه شان جلوگیری از افتادن مردمان شان از چاله نازیسم و فاشیسم و مارکسیسم به چاه هژمونی دولتهای نوظهور امپریالیستی با استفاده از صنایع و فن آوری های نو ظهوری که رسانه های جمعی را شکل می دادند و انسان قرن بیست و بیست و یکم را به مصرف گرایی صرف تشویق می نمودند.

در این نظریه انسان از قرن بیستم به بعد تبدیل به یک ربات شده که چشمانش فقط بدنبال دستاورد های تکنولوژی جدید برای خرید و مصرف آن تکنولوژی تا ظهور و بروز تکنولوژی بعد خیره مانده است و قدرت تفکر ،تجزیه ،و تحلیل توسط دول سلطه گرکه باکارتلها و تراستهای بزرگ جهان اداره می شوند از او گرفته شده است .

وحال در سال 2015 میلادی نظریه های مکتب فرانکفورت به وفور و سادگی در دستان و خانه های یک یک آدمیان در سرتا سرگیتی به حقیقت بیشتری نزدیک می شود و نسل به نسل تلفنهای هوشمند ،هوشمندتر گردیده و هوش از سر دارندگان آنها می رباید تا قدرت تفکر دیگر برای این موجودات کوچک چند اینچی متصور گردد.

انسان در قرن حاضر به واسطه حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و تاثیرات مخرب آن بر ذهن و اعتقاداتش، به مثابه رباتی در دست سلطه گران منحوس صهیونیستی در جهت رساندن دشمن به اهداف شوم سیاسی و فرهنگی او می باشد .

گویی انسان اشرف مخلوقات دیگر اختیار و فکری نمی تواند از خود داشته باشد و برگ درختان سبز از نظر هوشیار بیشتر برای گرفتن عکس های سلفی در رقابت داغ مگا پیکسل ها کارایی یافته است !!؟؟

عکس هایی که در آنی می توان آنها را در آن سوی دنیا مشاهده کرد و دیگر هیچ امنیت و حریمی اعم از خصوصی و غیر خصوصی برای آن ها متصور نبود تا دست به دست در اینستاگرامها و فیس بوک ها و تلگرامه هاو.........چرخیده و بومرنگ گونه با تغییراتی شاید دوباره روزی به دست صاحبانشان بیافتند و از تغییراتشان خنده بر لب آنها نقش بندد. 

پدیده اینترنت و فضای مجازی به عنوان یکی از برآیند های جهانی شدن در نیمه قرن بیستم سبب تاثیر در مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی همچون مفهوم ملت ،حکومت،مرز و...شده است .

با توجه به گسترش روز افزون اینترنت وفضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران ضرورت مرزبندی های مجازی همچون فیلترینگ و مسدود سازی در جهت جلوگیری از تهدیدات این فضا ها بیش از پیش احساس می شود .زیرا دیگر مرزهای سیاسی و اعتقادی و فرهنگی ما نه با لشگر کشی و ادوات جنگی در حال تهدید و اشغال می باشد ،بلکه به واسطه حضور و فعالیت زیاد ایرانیان در فضای مجازی و متاسفانه نرم افزارهای جاسوسی صهیونیستی در حال فتح و تسخیر می باشد ؟؟!!

عملکرد دشمن صهیونیستی _آمریکایی در باب فتح مرزهای مجازی در راستای احاطه و سلطه بر کشور های هدف از جمله ایران به اشکال مختلفی قابل بررسی می باشد .

دشمن صهیونیستی _آمریکایی دیگر به جای تصرف و حکومت مستقیم برما به دنبال اشغال در ساختار سیاسی ما می باشد و در این راه با تصرف قلب ها و تسلط بر ذهن ها در شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی و فضای مجازی با روش کنترل احساسات و علایق، اراده مخاطبین را تسخیر کرده و در مسیر اهداف خود به حرکت وعمل وا می دارد.کیفیت این تسخیر در حدی است که فرد تصرف شده نه تنها نسبت به دشمن هیچ کینه و نفرتی ندارد بلکه به خود در جهت تحقق اهداف دشمن می بالد.

دشمن با استفاده از حضور کاربران در این جاسوس خانه های همیشه همراه به راحتی موجی از انتقاد،تفرقه و دورغ پردازی و...... بر علیه جمهوری اسلامی به راه می اندازد.و با به راه انداختن نوعی فضای عمومی در این فحشا خانه های همیشه همراه  بسیاری از افراد را بدون اینکه یکدیگر را دیده باشنددور هم جمع کرده و آن ها به سویی سوق می دهد که مانند یکدیگر فکر کرده و درنهایت مانند یکدیگر عمل کنند.سلطه گران صهیونیست با تولید محتوا اعم از پیام ،شعارو اندیشه و شیوه های هنری از قبیل فیلم و عکس و صداو... ذهن و فکر مخاطب را به نوعی شستشو داده و آنها را برای اقدام علیه ماهیت و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به حرکت وا می دارد مانند آنچه در فتنه سال 88 شاهد آن بودیم که هیچ کس قادر به انکارنقش اساسی و مهم این شبکه های جاسوسی در هدایت و رهبری این جریان نمی تواند باشد، به نحوی که مقام معظم رهبری نیزدر دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری به آن اشاره نمودند: 

(( امروز موثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفان ،سلاح تبلیغات است.سلاح ارتباطات رسانه است. امروز این قوی ترین سلاح است و ازبمب اتم هم بدتروخطرناکتراست.این سلاح دشمن را شما در بلواهای بعد از انتخابات ندیدید؟دشمن با همین سلاح لحظه به لحظه ،قضایای ما را دنبال می کرد و به کسانی که اهل شیطنت بودند رهنمود می داد،(وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ)دائم به اولیاء خودشان ایحاءمیکردند .خوب،این حضور دشمن را از این واضح و روشن تر می شود فرض کرد؟))

قدرت های خارجی اعم از آمریکا و متحدان صهیونیستیش از شبکه های ضد اجتماعی و جاسوسی برای ایجادوحفظ ارتباط با معترضین به دولت ها معارض با سیاست های آنان در سرتاسر دنیا به منظور ضربه زدن و حذف آن حاکمیت ها استفاده می نمایند ،مانند آنچه به عنوان انقلاب های رنگی در لهستان ،تاجیکستان،اوکراین و...رخ داد. سلطه گران در تمامی این دگرگونی های سیاسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزاررسانه ،با تغییر در ارزش هاو الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم مشروعیت زدایی کرده و از طریق جنبش های مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی،قدرت سیاسی را جا به جا نموده اند.

از دیگر فعالیت های دشمن در فضای مجازی و شبکه های ضد اجتماعی که در راستای صدمه زدن به پیکره تنومند مقدس انقلاب اسلامی در سال های اخیر شاهد آن بودیم رصد و شناسایی پتانسیل های موجود در میان کاربران ایرانی با استفاده از تهییج احساسات و عواطف و وادار نمودن آنها به انجام اموری است ، تا در نتیجه وقوع آن امور بتواند از نوع علایق و همچنین عملکرد افراد و مسئولین در مواجهه با آن به یک جمع بندی و برنامه ریزی جامع رسیده تا در زمان نیازاز این پتانسیل درجهت  لشکرکشی های خیابانی و حرکت های اپوزوسیونی استفاده نماید مانند فراخوان و تجمعی که از طریق شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه یکی از خوانندگان در چند ماه پیش صورت پذیرفت که به واقع تعجب همگان رااز کارکرد و نفوذ این شبکه ها برانگیخت.

 ترویج فرقه گرایی و حمایت از اقلیت های مذهبی یکی دیگراز روش های بهره گیری از توانایی های اینترنت و فضای مجازی برای پیشبرد اهداف دشمن نجس صهیونیستی در ایران می باشد . 

موسسه مطالعاتی نو محافظه کاران آمریکایی و اتاق تولید فکر و طراحی مطالعات وسیع درباره شیوه های براندازی و انقلاب های (رنگی)با برگزاری نشستی با عنوان (ایران ناشناخته ،طرحی برای فدرالیسم )به صورت ویژه به بررسی چگونگی ساماندهی تحرکات قومی ونا آرامی درمناطق مرزی ایران پرداخته است ،در این نشست ،گفته شد:آمریکایی ها در کار آمدی راهبردهای خود در حوزه های دیپلماسی و نظامی علیه ایران تردید دارند و برآوردهای مرکزمطالعاتی استراتژیک این کشور نیز موید این مطلب است فلذا تنها گزینه موثردرمواجهه با ایران را تمرکز روی اختلافات قومی ومذهبی و طرح مطالبات قومی تشخیص داده اند و در همین راستا مخالفان در اینترنت و فضای مجازی از سوی آمریکا و انگلستان به صورت آشکارا و پنهان حمایت خواهند شد.

با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین دیگرشگردهای دشمنان صهیونیستی از قبیل شکستن قبح ایدوئولوژی سیاسی و مکتبی نظام اسلامی ،ترویج و تجویز جدایی دین ازسیاست ،زیر سوال بردن مدل موفق حکومت اسلامی و ایجاد نارضایتی عمومی و نشاط کاذب سیاسی و......در جهت ضربه زدن به آرمانها و مقدسات و در نتیجه جا به جایی حاکمیت اسلامی ایران،در فضای مجازی و نرم افزارهای ضد اجتماعی،لازم به توجه است که مسئولین ومتصدیان امورفرهنگی و رسانه ای در کشور وظیفه خطیری در مواجهه بااین هجمه سنگین و بمباران مجازی مرزها و خاک ایران اسلامی به دوش می کشند.وظیفه ای که بی شک به علت قرار داشتن اکثریت قریب به اتفاق سایت ها ونرم افزارهای ایرانی برروی سرورهای مستقر در آمریکا با مخاطرات بیشتری به همراه است .زیرا در چنین حالتی دشمن آمریکایی_صهیونیستی به راحتی ابزار و سلاح فرهنگی ما در فضای مجازی را در اختیار داشته و هر زمان که اراده نماید اقدام به مسدود سازی آنها در جهت جلوگیری از اقداماتی بر علیه خود می نماید.

پس لازم و ضروری می باشد که در ابتدا ،دولت مردان و مسئولین امر حرکت های جدی و مقتضی در جهت حذف و جلوگیری از حضور و فعالیت دشمن نجس صهیونیستی در خاک مجازی کشور را انجام داده و هم زمان با حرکتی جهادی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بکوشد . تا برای همیشه دست سلطه گران و دشمنان منحوس را از خاک و مرزهای مجازی کشور عزیزمان کوتاه نمایند.


نظرات  (۵)

خیلی خوب بود. می خواستم این نکته را بگویم ، حال که مسئولان ما بی تفاوتی خود را نشان می دهند این مسئولیت ماست که مجاهدان جوان این خطه پاک را آگاه کنیم و خودمان این شبکه های به اصطلاح اجتماعی که واقعا ضد اجتماعی هستند را تحریم کنیم و دست جاسوسان و بدخواهان را کوتاه کنیم تا کم کم مسئولان مجبور شوند! با ما همراه شوند. 

سلام، با تشکر از شما

 

"کاربران، ربات های در دست دشمنان !!!!"

 

با آدرس:http://www.nobateshoma.ir/?p=29225

 

در سایت جامع وبلاگ نویسان استان سمنان انتشار یافت.

 

هدیه سایت نوبت شما: حاج احمد متوسلیان: ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد. هرکس مرد این راه است، بسم الله هر کس نیست خداحافظ..

 

یا علی

روزنامه دیواری به مناسبت ایام فاطمیه+دانلود
از 13 اسفند (اول فاطمیه) الی 4 فروردین (روز شهادت حضرت فاطمه س) هر روز یک جمله از حضرت آقا در مورد حضرت فاطمه همراه با طراحی پوستر (ترجمه به دو زبان فارسی و انگلیسی)+دانلود در سایت تخریبچی 68
takhribchi68.ir

سلام
تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتان به سایت "حرف تو"
" کاربران، ربات‌های در دست دشمنان "
با آدرس: http://harfeto.ir/?q=node/40523
در این سایت انتشار یافت.
چشم به راه مطالب خوب شما هستیم.
هدیه سایت "حرف تو" به شما:
"حضرت رسول (صلّی‌الله‌علیه‌وآله): فاطمه (سلام‌الله‌علیها) تار موی من است و هر که به تاری از موهای من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر که مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر که به خدا آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان‌ها و زمین او را لعنت خواهد کرد."
یا علی
عالی بود
به خصوص مقدمه مقالتون خیلی زیبا نوشته شده 
خدا قوت 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی